Nom
Prénom
D. Naiss.
L. Naiss.
Résidence
Métier
Entrée
Comp.
Maître
Rayé
Motif
Observations

Gemehl

Abraham

27.4.1780

Klingenthal

Klingenthal

monteur fourbisseur

an 2

an 6

an 12

Gemehl

Bernard

10.7.1767

Heidelsheim

Heiligenstein

limeur

1782

1784

an 3

Gemehl

Bernard

20 flor. 8

Heiligenstein

Heiligenstein

limeur

1816

Gemehl

Daniel

1756

Heidelsheim

Klingenthal

limeur fourbisseur

1770

maître

étranger

Gemehl

Daniel

10.5.1751

Heidelsheim

Klingenthal

monteur fourbisseur

1768

1771

1777

Gemehl

Engelhardt

28.10.1770

Klingenthal

Klingenthal

monteur fourbisseur

1785

1787

an 3

Gemehl

Engelhardt père

30.5.1742

Heidelsheim

Klingenthal

monteur fourbisseur

1763

1763

1766

1806

mort

Gemehl

Engelhart

10 brum.10

Klingenthal

Klingenthal

monteur fourbisseur

1815

1817

Gemehl

Georges

5.3.1779

Klingenthal

Klingenthal

monteur fourbisseur

1793

an 5

an 12

Gemehl

Jacques

8.11.1772

Klingenthal

Klingenthal

monteur fourbisseur

1789

1791

an 10

1812

mort 13.10.1811

Gemehl

Jean

16.12.1780

Klingenthal

Klingenthal

monteur fourbisseur

an 2

an 6

1807

Gemehl

Jean

11 brum. 3

Heiligenstein

Heiligenstein

limeur

1807

Gemehl

Jean

3 prair.11

Klingenthal

Klingenthal

monteur fourbisseur

1815

1817

Gemehl

Jean Daniel

14 brum. 4

Klingenthal

Klingenthal

monteur fourbisseur

1807

Gemehl

Jean Jacques

26.11.1791

Klingenthal

Klingenthal

monteur fourbisseur

an 13

1807

Gemehl

Jean Paul

22 germ. 8

Klingenthal

Klingenthal

monteur fourbisseur

1815

1817